ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Konsolidacja zadłużenia ratunkiem dla dłużników

Pożyczki i kredyty są obecnie znacznie łatwiej dostępne niż jeszcze kilka lat temu. Nawet banki poluzowały wymagania wobec kredytobiorców, którzy chcą pożyczyć niewielkie sumy, a firmy pożyczkowe oferują chwilówki o wysokości do kilku tysięcy złotych. Niestety, łatwa dostępność kredytów i pożyczek sprawia, że Polacy niekiedy zapominają o zdrowym rozsądku podczas zaciągania kolejnych zobowiązań. Jeżeli masz zbyt dużo rat do spłacania, sprawdź rozwiązanie, jakim jest kredyt konsolidacyjny.

Nadmierne zadłużanie się sprawia, że trudno jest uregulować wszystkie raty miesięczne w określonym terminie. W takich sytuacjach dochodzi do nieterminowego spłacania zobowiązań, co wiąże się z naliczaniem odsetek karnych i wieloma innymi problemami. Aby uniknąć kłopotów z planowaniem domowego budżetu, warto zainteresować się konsolidacją zadłużenia.

Konsolidacja zadłużenia – na czym polega?

Konsolidacja zadłużenia w ramach ofert takich jak https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyt-konsolidacyjny/ ułatwia spłacanie wszystkich zobowiązań w terminie. Kredyt konsolidacyjny jest udzielany na spłatę posiadanych wcześniej długów. Dzięki niemu wszystkie kredyty i pożyczki są łączone w jedno zobowiązanie z jedną ratą. W ten sposób można obniżyć wysokość oprocentowania, a co za tym idzie – wysokość miesięcznej raty. Kredytobiorca oszczędza nawet kilkaset złotych miesięcznie, a terminowe regulowanie zobowiązań staje się dla niego o wiele łatwiejsze.

Konsolidacja zadłużenia jest prostym rozwiązaniem, w ramach którego sporo się oszczędza. Oszczędności są możliwe, gdyż dotychczasowe długi są objęte niższym oprocentowaniem, a suma powstała do spłaty jest rozkładana na dłuższy okres. Kredyt konsolidacyjny może być udzielony na kilkadziesiąt miesięcy, dzięki czemu raty miesięczne zobowiązań krótkoterminowych maleją nawet o połowę.

Kto może zaciągnąć kredyt na spłatę długów?

Z kredytu na spłatę długów mogą skorzystać osoby, które są wiarygodne dla banków. Co oznacza wiarygodność w tym przypadku? Przede wszystkim dłużnik musi udowodnić, że jest w stanie spłacić posiadane zobowiązania i szuka jedynie tańszego rozwiązania niż to, które posiada. Jeżeli kredytobiorca spóźnia się z płatnościami rat i zarabia niewiele przy wysokim zadłużeniu, konsolidacja kredytów i pożyczek będzie niemożliwa. Bank odmówi udzielenia kredytu na spłatę długów, jeśli uzna, że klient jest niewypłacalny.

Kredyt na spłatę długów jest udzielany po dokładnym przeanalizowaniu, czy potencjalny kredytobiorca ma odpowiednie dochody, by w kolejnych miesiącach regulować raty w terminie. Z tego względu sprawdzane są jego źródła dochodów i wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Na konsolidację zadłużenia największe szanse mają osoby, które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, a łączna suma ich rat nie przekracza połowy wysokości wynagrodzenia miesięcznego. Spełnienie tych obu warunków daje praktycznie gwarancję, że uzyska się korzystną ofertę kredytu konsolidacyjnego.

Konsolidacja dotychczasowych kredytów i pożyczek jest rozwiązaniem, z którego nie można skorzystać, gdy wobec dłużnika rozpoczęto postępowanie komornicze. Zajęcie wynagrodzenia przez komornika lub ogłoszenie egzekucji majątku jest równoznaczne z utratą szans na połączenie dotychczasowych długów w jedno zobowiązanie. Jest to niemożliwe, nawet gdyby bank wyraził wstępna zgodę na konsolidację. Po sprawdzeniu historii klienta w BIK każdy bank jest zobowiązany do odmowy udzielenia kredytu na spłatę długów, gdy weryfikacja w bazie dłużników jest negatywna.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: