ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Co to są ekspertyzy sądowe?

Ekspertyzy sądowe są to czynności specjalistyczne, jakie biegły sądowy z konkretnej dziedziny przeprowadza, w celu wydania opinii badawczej w konkretnej sprawie. Ekspertyza zlecana jest na wniosek organu procesowego, zazwyczaj na zlecenie sądu, który sprawę prowadzi. Ekspertyzę może zlecić także mediator bądź jedna ze stron konfliktu. Opinia eksperta, biegłego w danej dziedzinie może być uznana przez sąd za dowód w sprawie. Zatem prawidłowo opracowana ekspertyza może zaważyć na uznaniu oskarżonego za winnego bądź niewinnego w konkretnym procesie. Dlatego warto wiedzieć kiedy można ubiegać się o wydanie ekspertyzy oraz jakie są jej rodzaje.

Rodzaje ekspertyz sądowych

Rodzajów ekspertyz sądowych jest wiele. Najbardziej powszechnymi i najczęściej spotykanymi są następujące ekspertyzy: traseologiczna, psychologiczna i psychiatryczna, osmologiczna, wariograficzna, fonoskopijna, informatyczna, pisma i dokumentów, balistyczna, śladów krwawych, mechanoskopijna, fizykochemiczna, entomologiczna, alkohologiczna, genetyczna, toksykologiczna, antropologiczna i daktyloskopijna. Dość interesującą i zarazem na czasie jest ekspertyza sądowa z zakresu techniki scenicznej. Jest to temat na czasie, gdyż obecnie przeprowadzanych jest coraz więcej wydarzeń masowych, w których nagłośnienie i oświetlenie mają ogromne, wręcz kluczowe znaczenie. Niestety nie każdy dostawca usług i sprzętu wywiązuje się z powierzonego mu zlecenia rzetelnie i w sposób zgodny z umową. Właśnie w takich sytuacjach sceniczna ekspertyza sądowa jest niezbędna, aby zleceniodawca mógł domagać się zadość uczynienia za nienależycie zrealizowaną umowę. Dla niewprawionego oka mogłoby się wydawać, że podczas widowiska jest wszystko w porządku: muzyka jest słyszalna, światła są widoczne już z daleka, tłum ludzi dobrze się bawi. Ale dla eksperta z zakresu sztuki scenicznej każde uchybienie będzie widoczne.

Czym są ekspertyzy sądowe z zakresu techniki scenicznej?

Ekspertyza sądowa z zakresu techniki scenicznej (Szkoleniadlakadr) jest niezbędna przy rozwiązywaniu konfliktów między dwiema stronami umowy: zamawiającym usługę nagłośnienia i/lub oświetlenia podczas imprezy masowej oraz zleceniobiorcy, który zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z postanowieniami umowy. Dzięki ekspertyzie możliwe jest ustalenie czy strony podczas wykonywania projektów instalacji scenicznej w obiektach widowiskowych wywiążą się z postanowień umowy w sposób należyty. W razie zauważenia uchybień, ekspertyza jest poświadczeniem odpowiedzialności stron, oznacza to, że opinia biegłego w zakresie usług scenograficznych, jest w stanie wskazać, która ze stron umowy winna jest zaniedbań wykonania usługi. Opinia biegłego eksperta jest bardzo ważna podczas rozwiązywania konfliktów, dlatego warto po ekspertyzę udać się do sprawdzonej osoby.

Do kogo udać się po ekspertyzę z zakresu technik scenograficznych?

Jednym z popularniejszych ekspertów z zakresu technik scenograficznych jest Piotr Zajkiewicz, który od przeszło pięciu lat ma uprawnienia biegłego sądowego z omawianego zakresu. Zatem jego opinia w sądzie będzie mogła być uznana za dowód obciążający lub uniewinniający oskarżonego.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: