Teraz w Zielonej Górze
Nie masz konta? Zarejestruj się »
Zaloguj się »
 
EduKiosk - doradztwo edukacyjne (BEZPŁATNIE)
Data i godzina: 24.09.2013, 08:00
Miejsce: Zielona Góra ul. Działkowa 14B
Kategoria: Spotkanie
Informacje: https://www.facebook.com/events/390203617764598/
Ceny biletów:
F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” zaprasza mieszkańców Zielonej Góry do udziału w projekcie „EduKiosk” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek Najlepsza Inwestycja . W ramach projektu oferowane są bezpłatne oferty edukacyjne i porady specjalistów.
Celem realizacji usług doradztwa edukacyjnego jest poprawa dostępu osób dorosłych do usług edukacji formalnej i pozaformalnej, poprzez:
• stymulowanie popytu na usługi kształcenia formalnego i pozaformalnego,
• promocję kształcenia formalnego i pozaformalnego jako ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego,
• usprawnienie komunikacji pomiędzy dostarczycielami usług edukacyjnych a potencjalnymi użytkownikami,
• prowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań osób dorosłych (w szczególności z grup napotykających bariery w dostępie do kształcenia) w kontekście istniejących możliwości na rynku edukacyjnym oraz dostarczenie informacji i doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia,
• przetestowanie (pilotaż) rozwiązań w zakresie doradztwa edukacyjnego pod kątem możliwości wdrożenia na większą skalę w okresie programowania 2014-2020.
Usługi doradztwa edukacyjnego są adresowane do osób, które napotykają bariery w dostępie do usług edukacyjnych, w tym m.in.:
• bariery motywacyjne (m.in. związane z brakiem wiary we własne możliwości i szanse płynące z uczestnictwa w edukacji lub negatywnym nastawieniem do edukacji),
• bariery materialne (m.in. związane z brakiem środków finansowych na finansowanie szkoleń, czasu, opieka nad dziećmi, miejscem zamieszkania i geograficznym oddalenie, brakiem odpowiedniej, łatwo dostępnej, oferty edukacyjnej),
• bariery informacyjne (związane z brakiem informacji o ofertach kształcenia, korzyściach płynących z takiego kształcenia – co wpływa na trudności związane z wyborem odpowiedniej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości oferty edukacyjnej).
Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://edukiosk.cksowa.edu.pl/
lub w biurze projektu na ul. Działkowej 14B w Zielonej Górze (przy ul. Krętej)
i pod nr tel. 68 451 97 99.
Włącz Radio INDEX
 
Ania Wyszkoni - Zapytaj Mnie O To kochany
Za chwilę:
Marta Podulka - Nieodkryty ląd
 
 
Słuchaj w WINAMPie Słuchaj w aplikacji TUNEIN Informacje o wykonawcy Zobacz na żywo Radio INDEX Zagłosuj na Index Liście
CO GDZIE KIEDY