piątek , 28 Kwiecień 2017
Home / Informacje / Zielona Góra / Jesteś spoza ZG? Możesz zagłosować na miejscu
Archiwum uzetka.pl (fot. archiwum)

Jesteś spoza ZG? Możesz zagłosować na miejscu

   1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborcy mogą głosować w miejscu stałego zamieszkania. W spisach wyborców ujmowane są osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do rejestru wyborców na podstawie decyzji prezydenta miasta.

   2. Osoby przebywające czasowo w Zielonej Górze oraz nigdzie nie zamieszkałe mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie do 10 czerwca 2010 r.

   3. Osoby planujące pobyt poza miastem w dniu głosowania mogą uzyskać do 18 czerwca 2010 r. zaświadczenie o prawie do głosowania. Wydawane są dwa zaświadczenia – do głosowania w dniu 20 czerwca i 04 lipca. Na podstawie zaświadczenia można głosować we wszystkich lokalach wyborczych na terenie kraju i polskich lokalach za granicą. Zaświadczenie wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem albo za pośrednictwem pisemnie upoważnionej osoby. W upoważnieniu winien być wskazany nr PESEL wyborcy. Obowiązek posiadania upoważnień dotyczy również najbliższych członków rodziny (małżonka, dzieci).

   4. Osoby dopisane do spisu wyborców na wniosek oraz, które pobrały zaświadczenie o prawie do głosowania skreślane są ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

   5. Sprawy dopisania do spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ulicy Podgórnej 22, pokój 204.

   6. Wyborcy, którzy ukończyli 75 lat, względnie posiadający orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy mogą głosować za pośrednictwem pełnomocników.

   7. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa składa się do prezydenta miasta w terminie do 10 czerwca 2010 r. Sprawy udzielania pełnomocnictw załatwiane są również w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ulicy Podgórnej 22, pokój nr 205.

 

Autor: Źródło: UMZG

Komentarze

X

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close