Home / Informacje / Uczelnia / Wspominamy prof. Eckerta
Prof. Marian Eckert (fot. mat. prasowe)

Wspominamy prof. Eckerta

Msza Św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w czwartek, 12 lutego 2015 r., o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Po mszy św. o godz. 12.40 odbędzie się uroczystość pogrzebowa na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Dziś w Radiu Index, prof. Eckerta wspominała Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy uczelni:

Ewa Sapeńko

W 2012 r. prof. Marian Eckert obchodził jubileusz 80. urodzin, wtedy w  miesięczniku społeczności akademickiej Uniwersytet Zielonogórski ukazał się cykl tekstów przybliżających tę wybitną postać. Dziś cytujemy wspomnienia przygotowane przez prof. dr hab. Czesława Osękowskiego:

11 marca 2012 roku jubileusz 80. urodzin obchodzi Profesor Marian Eckert. Jest to jedna z najważniejszych postaci dla zielonogórskiego środowiska naukowego, jedna z najważniejszych postaci życia społecznego w regionie. Profesor Eckert należy do tego pokolenia zielonogórskich uczonych, których pasja badawcza potrafiła pokonać wszelkie przeszkody. W okresie stalinowskim skreślony z listy studentów Uniwersytetu Poznańskiego znalazł się w prowincjonalnym Rzepinie, w którym został nauczycielem. Uczył różnych przedmiotów, dobrze zapisując się w pamięci licznych mieszkańców miasta. Tam rozwijał swoje pasje. Gdy zmieniła się sytuacja polityczna w eksternistycznym trybie uzyskał stopień magistra i potem jako nauczyciel napisał pracę doktorską, obronioną w 1965 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był to rok, w którym swą działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. Wkrótce Profesor Eckert znalazł się w gronie jej wykładowców. Pełnił w niej liczne funkcje, w tym rektora, nadając tej technicznej uczelni wyjątkowy w skali kraju humanistyczny rys. Potem, gdy powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna Profesor, stale pracując w WSI, wykładał dla studentów historii, wśród których popularyzował historię myśli technicznej.

Z dzisiejszej perspektywy jest więc Profesor Marian Eckert postacią symboliczną. Od początku swej działalności naukowej wiązał bowiem światy techniki i humanistyki. Można powiedzieć, że w pewnym sensie w swej działalności był prekursorem tego co wydarzyło się w 2001 roku – połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w jeden organizm – Uniwersytet Zielonogórski. Nic więc dziwnego, że pierwszy wykład inauguracyjny na nowej uczelni wygłosił właśnie Prof. Marian Eckert.

Nie sposób nie przypomnieć także bogatej aktywności społeczno-politycznej Prof. Mariana Eckerta. Jej zwieńczeniem było pełnienie funkcji wojewody zielonogórskiego w trudnym okresie przemian ustrojowych i przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej, ale także i pamiętnej powodzi. Dziś można zdecydowanie powiedzieć, że Profesor potrafił stawić czoła tamtym trudnym latom, a w najnowszej historii regionu był to okres rozwoju, modernizacji i dobrego dialogu z niemieckimi sąsiadami.

Jako historyk Profesor Marian Eckert zdobył autorytet swymi studiami z zakresu historii gospodarczej i politycznej. Jest autorem kilku historycznych syntez, a Jego Historia polityczna Polski Odrodzonej w okresie przemian ustrojowych po upadku PRL była jednym z najważniejszych i najpopularniejszych podręczników akademickich, do którego sięgali studenci i nauczyciele historii.

Dziś profesor Marian Eckert kończy 80 lat. Trzeba powiedzieć, że region lubuski, nasze miasto i nasze środowisko naukowe miało wielkie szczęście, że los związał Go z Zieloną Górą. W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego pragnę z okazji jubileuszu 80. rocznicy urodzin złożyć Panu Profesorowi życzenia jak najlepszego zdrowia i pogody ducha.

Prof. dr hab. Czesław Osękowski

Marzec 2012

Autor: Paweł Hekman

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Komentarze

X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: