Home / Informacje / Uczelnia / Konkurs na pracę magisterską!
Archiwum uzetka.pl (fot. archiwum)

Konkurs na pracę magisterską!

Do konkursu mogą być zgłaszane prace tematycznie związane z Zieloną Góra i życiem jej mieszkańców o dużych walorach poznawczych i praktycznych.
Pracę typuje Promotor. Do wniosku załączona musi być krótka recenzja promotora i recenzenta. Druki recenzji rozesłane zostaną do Dziekanatów poszczególnych Wydziałów.
Prace, wraz z recenzjami, należy składać w swoich Dziekanatach w terminie do 30 września 2012 roku.
W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z panią prof. UZ dr hab. Grażyną Miłkowskągmilkowska@wp.pl lub z panem dr. Zbigniewem Bartkowiakiem – Prezesem Fundacji „Bezpieczne Miasto” w Zielonej Górze – bezpiecznemiasto@neostrada.pl.
 

Autor: Źródło informacji: www.uz.zgora.pl

Komentarze

Home / Informacje / Region / Konkurs na pracę magisterską
Archiwum uzetka.pl (fot. archiwum)

Konkurs na pracę magisterską

Regulamin konkursu:
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu literaturoznawstwa, antropologii kulturowej, historii, historii sztuki, teologii, socjologii, filozofii, a także prawa i ekonomii, mieszczące się w obrębie szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies.
2. W konkursie wziąć mogą udział prace obronione w roku akademickim 2009/2010.
3. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom oraz prawo do bezpłatnych studiów w Podyplomowych Gender Studies przy IBL PAN. Oprócz nagrody głównej jury będzie mogło przyznać także wyróżnienia.
4. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane równolegle w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społecznych (socjologia, prawo, ekonomia itp.).
5. Nagrodę i wyróżnienia przyznawać będzie jury w składzie: prof. dr hab. Maria Janion – przewodnicząca, prof. dr hab. Monika Płatek, prof. dr hab. Inga Iwasiów, doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski, dr Maciej Gdula, dr Agata Jakubowska, dr Agnieszka Janiak-Jasioska, dr Dorota Krawczyńska, dr Ewa Lisowska, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, mecenas Sylwia Spurek, dr Katarzyna Szumlewicz.
6. Pracę na konkurs wraz z krótką opinią o niej i rekomendacjami zgłasza jej promotor w porozumieniu z autorem.
7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: a) jeden egzemplarz pracy; b) pracę w wersji elektronicznej (dyskietka, CD itp.); c) opinią i rekomendacją promotora; d) dane autora pracy (adres, telefon, e-mail) oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.
8. Pracę oraz pozostałe dokumenty należy przesłać w terminie do 15 października 2010 r. na adres:
Monika Rudaś-Grodzka,
Instytut Badań Literackich PAN,
Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa.
O dacie złożenia pracy w przypadku przesyłki pocztowej decyduje stempel pocztowy.
9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 31 października 2010 r.
11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
12. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres sekretarza konkursu, dr Katarzyny Nadanej: nadanak@wp.pl, lub na adres: genderstudies@ibl.waw.pl.

Autor: Źródło: UZ

Komentarze

X

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close