Wiadomość z dnia: 15.11.2009
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2009, 14:05

Radio Index

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

W dniach 16 -17.11.2009 r. odbędą się szkolenia z zakresu "Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Organizatorem szkoleń jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel szkolenia:
    * poznanie kontekstu i istniejących ram prawnych oraz wykonawczych dla wdrażania zasady równych szans w ramach PO KL
    * poznanie istniejących barier w osiąganiu faktycznej równości szans kobiet i mężczyzn i przejawów dyskryminacji ze względu na płeć
    * poznanie narzędzi wdrażania zasady równych szans do projektów i programów PO KL (na poziomie przygotowania i realizacji projektów
    * poznanie standardu minimum jako jednego z kryteriów oceny wniosków
Zgłoszenie osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu przyjmowane są pod adresem: a.marciniak@efs.lubuskie.pl
Terminy i miejsca szkoleń:
1.      16 listopad 2009 r. – Gorzów Wlkp.
2.      17 listopad 2009 r. – Drezdenko
Program szkolenia:
-10.00 - 12.00 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - podstawy prawne i kluczowe obszary dyskryminacji
-12.00 - 12.15 Przerwa
-12.15 - 14.00 Równościowy wniosek - podstawowe zasady (studium przypadku)
-14.00 - 14.15 Przerwa
-14.15 - 14.45 Standard minimum w praktyce - najczęściej zadawane pytania
-14.45 - 15.30 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - projekty PO KL komponentu regionalnego
-15.30 - 16.00 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie i zakończenie seminarium